"Балкан Мувърс"

преместване на Вашия офис или на Вашия апартамент на територията на Република България и в чужбина

Услуги

ПРЕМЕСТВАНЕ НА ВЕЩИ

Преместване на пиана, каси, ксерокси, апаратура и машини

1. ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПИАНА:

Преместването на пиана и рояли от адрес до адрес се оценява и извършва на база -килограми и етажи с включен транспорт за София и страната.

2. ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПАРИЧНИ КАСИ

Преместването на парични каси от адрес до адрес се оценява и извършва на база - килограми и етажи с включен транспорт за София и страната.

3. ПРЕМЕСТВАНЕ НА КСЕРОКСИ

Преместването на ксерокси, сървъри и друга тежка офис техника от адрес до адрес се оценява и извършва на база - килограми и етажи с включен транспорт за София и страната.

4. ПРЕМЕСТВАНЕ НА АПАРАТУРА

Преместване на апаратура от склад до адрес и от адрес до адрес се оценява и извършва на база - килограми и етажи с включен транспорт за София и страната.

5. ПРЕМЕСТВАНЕ НА МАШИНИ

Преместването на машини от адрес до адрес се оценява и извършва на база килограми и етажи с включен транспорт за София и страната.