"Балкан Мувърс"

преместване на Вашия офис или на Вашия апартамент на територията на Република България и в чужбина

Услуги

ОПАКОВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ОПАКОВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ВЕЩИ:

Опаковането и съхранението е нов вид услуга предлагана на българския потребител от страна на „Балкан Мувърс”.

То представлява обикновено преместване с демонтаж и опаковане на всички мебели, и лични вещи, до склад на Фирмата с платен престой, в зависимост от желанието на клиента. Приемаме на съхранение, както само мебели и обзавеждане, така и само лични вещи.

Обикновено тази услуга се ползва от клиенти извършващи ремонт, заминаващи за определено време извън София, продажба на жилище.

2. ОЦЕНКА

Оценяването е както при обикновени премествания (виж оценка на Офис и апартамент), като клиентите заплащат предварително първия наем за съхранение на движимо имущество в склад на Фирмата, определен на база обем или заета площ.

3. ПОДГОТОВКА

Подготовката е както при обикновени премествания ( виж подготовка на Офис и апартамент).

4. ИЗПЪЛНЕНИЕ

Изпълнението е както при обикновени премествания (виж изпълнение на премества не на Офиси и апартаменти), като мебелите или личните вещи за съхранение се доставят в склад на Фирмата за съхранение.

5. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Заплащането на услугата е в левовата равностойност на договорената в писмения договор или в устната уговорка между страните сума. Клиентите заплащат преместването и първия наем за съхранението на вещи или мебели, като за всеки следващ месец се предплаща (виж начин на плащане на офиси и апартаменти).